دوره مبتدی

دوره مبتدی


این دوره اولین دوره آموزش و آشنایی با پاراگلایدر می باشد.
هنرجوی خلبانی پاراگلایدر در این دوره آموزش می بیند که چطور وسیله پروازی خود را کنترل کند و بتواند یک پرواز سورینگ از یک سایت پروازی داشته باشد . و به سلامت فرود بیاید.
مراحل آموزشی شامل :

  • کلاس تئوری: آشنایی با تجهیزات پرواز،ایرودینامیک مقدماتی (یک وسیله پروازی چرا و چگونه پرواز میکند)، هواشناسی مقدماتی، قوانین پرواز مقدماتی
  • کلاس زمینی: نحوه آماده سازی چک کردن و اتصال تجهیزات، کنترل وسیله در سطح صاف  
  • تمرینات شیب و تپه: در این مرحله هنرجو نحوه Takeoff (بلند شدن) و  Landing ( نشستن) را فرا میگیرد. و کم کم با افزایش ارتفاع آدابته میشود.
  • پرواز دو نفره : هنرجو با مربی خود یا یک خبان حرفه ای پرواز دو نفره انجام میدهد و در آسمان با کنترل وسیله آشنا میشود
  • پرواز solo ( انفرادی): هنرجو پس از گذراندن مراحل قبل اکنون آماده پرواز انفرادی بلند می باشد ... اکنون هنرجو زیز نظر مربیان از یک سایت بلند پرواز میکند و توسط بیسیم کنترل شده و در نهایت در زمین فرود land ( فرود) می نمایید.
  • جشن فارغ التحصیلی (جشن سولویی): در این مرحله کلاس تئوری به پایان میرسد و به رسم تمام دوره های خلبانی جهت از بین رفتن استرسها و فشارهای احتمالی پرواز  بر روی سر هنرجو آب ریخته میشود.
در طول این دوره تمامی تجهیزات از طرف باشگاه به هنرجو ارائه میگردد.
باشگاه تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی میباشد.