علیرضا اثنا عشری

علیرضا اثنا عشری


علیرضا اثنا عشری پرواز با پاراگلایدر را از سال 75 در باشگاه اوج ایر زیر نظر استاد مهدی معطری شروع نمودند.
ایشان از  سال 78 مربیگری خود را از سازمان هواپیمایی کشوری اخذ نمود . و در اولین دوره مربیگری انجمن ورزشهای هوایی در سال 80 زیر نظر مربیان فرانسوی شرکت نمودند. و پس از آن برگزار کننده دوره های مربیگری در انجمن ورزشهای هوایی بودند.
کثیری از خلبانان مطرح ایران شاگرد ایشان بودند که میتوان به سعید صنوبری، محسن منصوری، آرتوش غفوریان، رضا سرمد، فاطمه افتخاری، هادی خبره دست، کیوان آرین پور، سلمان عبدلی، متین فیروزی، سروش تیموری، میثم پیروی، محمد میر اعلا، محمد آذری، بهروز عراقی، روح ا... اسدی، ارسلان دانشفر، عباس اکبری، مسعود مهرکی زاده و ...نام برد.