امنیت پرواز

امنیت پرواز


دوره امنیت پرواز یا SIV
SIV مخفف کلمه فرانسوی Simulation d'Incident en Vol (شبیه سازی وقایع احتمالی در پرواز پاراگلایدر)می باشد. 
این دوره در اواخر دوره متوسط و قبل از ورود به دوره پیشرفته انجام میشود هنرجو باید حداقل 50 پرواز داشته باشد.
این دوره بر روی آب انجام میگیرد. 
در این دوره مانورهای امنیت جهت کاهش ارتفاع تدریس و تمرین میشود.
ریکاوری انواع جمع شدگی ها 
پیدا کردن نقطه استال بال